Göteborgsregionens Utbildningspodd

Här samlar vi poddavsnitt från Göteborgsregionens Utbildningsavdelning

Listen on:

  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Thursday Apr 07, 2022

I det sista avsnittet av Handledarpodden lär du dig hur du knyter ihop och avslutar apl-perioden. Du får även tips på vad du ska tänka på i avslutningsmötena och hur du på bästa sätt återkopplar hur såväl apl som samarbetet mellan skola och arbetsplats fungerat.

Thursday Apr 07, 2022

Detta avsnitt fokuserar på hur du som handledare ska tänka kring att lära känna din apl-elev – för att på så vis skapa förutsättningar för eleven att känna sig trygg. I avsnittet diskuteras även vikten av att ge tydliga instruktioner och feedback till eleven.

Thursday Apr 07, 2022

I detta avsnitt förs en dialog kring hur du som handledare planerar och förbereder inför att eleven skall komma. Du får tips om hur du kan förbereda dina kollegor på att ni skall ta emot en apl-elev samt vad du ska tänka på när du träffar elev och mentor för att få mer information.

Thursday Apr 07, 2022

I det här avsnittet får du veta mer om vad handledaruppdraget innebär. Du lär dig hur du gör för att engagera och stimulera elevens lärande. Du lär dig även vikten av att som handledare vara nyfiken och ställa frågor för att ta reda på vad eleven kan. Därtill får du tips om hur du genom struktur och tydlighet kan skapa en relation som ger eleven goda skapar för eleven att lära sig.

Friday Jan 21, 2022

I detta avsnitt av Distanspedagogikpodden möter vi Malin Viberg, projektledare på Göteborgsregionen, som arbetat fram ett sammanfattande stödmaterial kring distansundervisning som vänder sig till verksamma i skolan. 
 

Friday Dec 17, 2021

I det tredje avsnittet pratar Sandra Svensson, rektor i Kungsbacka om hur skolan aktivt arbetar med att analysera den insamlade närvarostatistiken för att kunna erbjuda rätt insatser till eleverna. Genom att systematiskt samla in underlag om elevers närvaro, akademiska progression, mående och relationer samt analysera detta underlag ges möjlighet att göra förändringar och erbjuda insatser baserat på ett identifierat behov. Det skapar tillgängliga lärmiljöer och en likvärdighet för eleverna att fullfölja sina studier.  

Wednesday Dec 15, 2021

I detta avsnitt träffar vi Kajsa Olsson, kurator och Ann-Katrin Johannsson, studie-och yrkesvägledare, på Fuxernaskolan i Lilla Edet. Vi samtalar om deras arbete i omställningen till fjärr-och distansundervisning, vikten av att arbeta tillsammans och hur deras "Tips och Trix med Anki och Kajsa" växte fram. 

Monday Nov 22, 2021

I det andra avsnittet av vår podd kring fullföljda studier bjuds professor Ulf Blossing in för att prata om skolförbättring, alltså vikten av att skolpersonal samarbetar för att förbättra undervisningen. Forskning visar att samarbete på skolan är en nyckel i arbetet med att få fler elever närvarande i undervisningen, att fler elever når måluppfyllelsen och i förlängningen att fler elever fullföljer sina studier. 

Wednesday Sep 08, 2021

I det första avsnittet i GR:s poddserie om fullföljda studier diskuterar projektledare Lina Häger tillsammans med utvecklingsledare John Nelander om viktiga delar att inkludera i ett framgångsrikt utvecklingsprojekt. Projektledare Stina Bergman Lindskog rings upp för att reda ut vad som menas med begreppet fullföljda studier

Friday Jul 30, 2021

Vad gör egentligen eleverna mellan lektionerna när det undervisas på distans och vad behöver man tänka på om man vill finnas där? 
Idag möter vi Levent, elevassistent, som snabbt insåg att hans roll blev förändrad under pandemin. 
 

Image

Om Göteborgsregionen

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013